Thiết lập Primary Domain và Secondary Domain trên gmail doanh nghiệp creativevietnam là gì vậy?
Tôi có thể cấp đặc quyền của quản trị viên cho người dùng khác trên gmail doanh nghiệp Creativevietnam không?

Có. Bạn có thể cấp cho người dùng đặc quyền của quản trị viên gmail doanh nghiệp Creativevietnam bằng cách gán cho họ một trong những vai trò quản trị viên có sẵn creativevietnam tren gmail tên miền Creativevietnam.


https://www.google.com/maps/place/B%C3%A1n+Gmail+T%C3%AAn+Mi%E1%BB%81n+CreativeVietnam/@21.0149444,105.8254782,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x482625846d008ed6!8m2!3d21.0149444!4d105.8276669?hl=vi
#gmailtenmiencreativeietnam #gmaildoanhnghiepcreativevietnam #creativevientam #tenmien@creativevietnam @gmailtenmiencreativevietnam @gmaildoanhnghiepcreativevientam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *